Dzisiaj jest

piątek,
12 sierpnia 2022

(224. dzień roku)

Święta

Piątek, XIX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2418

O kaplicy

Kaplica pw. św. Huberta wybudowana została w latach 1741-1745 z fundacji księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego jako kaplica myśliwska. Prace budowlane prowadzone były przez Karola Henryka Wiedemanna według projektu architekta związanego z osobą Tylmana z Gameren. W jej wnętrzu zachowała się wysokiej klasy artystycznej rokokowa polichromia ścienna. 

Kaplica stanowi unikatowy obiekt tego typu w Polsce. Jest cennym przykładem sztuki późnobarokowej na terenie województwa podkarpackiego. Ma duże znaczenie dla społeczności lokalnej oraz ogólnokrajowej braci myśliwskiej. Jest nośnikiem sztuki, tradycji i historii łowieckiej związanej z Rodem Książąt Lubomirskich na tym terenie. 

Kaplica od 2000 r. przestała pełnić funkcję kościoła parafialnego. W 2012 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy polichromii. Remont nie przeszkadza w zwiedzaniu obiektu. Zaplanowane są także prace przy zewnętrznej elewacji kaplicy oraz przy jej obejściu. Są to kosztowne remonty, finansowane głównie przez Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz inne instytucje. W niedługim czasie – rok 2023 – będziemy obchodzić 100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego i jest to również okazja do tego, aby zdążyć z odrestaurowaniem tego pięknego zabytku na tak wielki jubileusz.

Prócz parafii, o kaplicę troszczy się Stowarzyszenie Świętego Huberta w Rzeszowie. Zrzesza ono myśliwych i sympatyków łowiectwa oraz czcicieli św. Huberta. W roku 2019 Stowarzyszenie sfinansowało dokumentację projektową na remont zewnętrzny kaplicy. Wszelkie datki na działalność Stowarzyszenia można wpłacać na konto: 22 1930 1389 2700 0724 4818 0001

Przywrócenie funkcji użytkowej obiektu po zakończeniu prac konserwatorskich przy polichromii oraz architekturze kaplicy korzystnie wpłynie na walory turystyczne miasta Rzeszowa i trasy turystycznej Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich. Dodatkowo kaplica może stanowić muzeum kultu św. Huberta - patrona myśliwych i leśników – jedyne takie w Polsce.

 


Dodatkowe informacje i zdjęcia zabytkowej kaplicy znajdują się w zakładkach O parafii oraz Życie parafii.